Treća obavijest i program

Promjena sjedišta kolokvija

Obavještavaju se svi sudionici kolokvija da će se XII kolokvij o rimskoj provincijalnoj umjetnosti održati u sjedištu Zajednice Talijana Pula – Comunità Nazionale Italiana Pola, Carrarina 1 / via Carrara 1 (ulaz kroz Herkulova vrata), neposredno pored Arheološkog muzeja Istre.

Obavijest autorima

Obavještavaju se sudionici kolokvija da jedan sudionik može sudjelovati u radu kolokvija samo jednim radom. Mole se autori priopćenja da ne šalju uz priopćenje poster, i obrnuto.

Program

Program XII kolokvija možete preuzeti u dokumentu: