Posteri

Sažetci postera

Znanstveni savjet uvrštava priopćenja u program i odlučuje o konačnoj vrsti priopćenja.

Sažetci postera moraju sadržavati do 1000 riječi. Trebaju biti napisani na njemačkom, engleskom, francuskom ili talijanskom jeziku. Dostavljaju se organizatoru u digitalnom (Word 2003, .doc / .rtf) i pisanom obliku do 30. XI. 2010. na kontakt adresu:

e-mail: colloquium(at)ami-pula.hr

ili poštom na adresu:
ARHEOLOŠKI MUZEJ ISTRE
Carrarina 3
52100 Pula
Hrvatska
Fax:  ++385 52 351 333

Sažetci postera dostavljaju se do 30. studenog 2010.
Prihvaćeni posteri objavljuju se u materijalima kolokvija.

Pravila za oblikovanje postera:

Posteri moraju biti oblikovani na slijedeći načn:

 • Veličina: format A0 = 841 x 1189 mm.
 • Orijentacija: uspravna.
 • Oblik slova: Times New Roman.
 • Veličina slova:
  • Naslov: 48pt.
  • Autor / Institucija: 36pt.
  • Tekst: ne manji od 24pt.
 • U gornjem dijelu postera moraju se nalaziti slijedeći podaci: naslov, autor i institucija.
 • Logo kolokvija mora biti smješten u gornjem lijevom uglu postera (veličina: 12x12 cm). Logo XII Medunarodnog kolokvija o rimskoj provincijalnoj umjetnosti možete preuzeti u jpg formatu na stranici O kolokviju > Uvod.