Sažetci postera

28.10.2010 u 12:33

Novi rok za dostavu sažetaka postera je 15. XII. 2010. godine

Sažetci postera moraju sadržavati do 1000 riječi. Trebaju biti napisani na njemačkom, engleskom, francuskom ili talijanskom jeziku. Dostavljaju se organizatoru u digitalnom (Word 2003, .doc / .rtf) i pisanom obliku do 15. XII. 2010. na kontakt adresu:

e-mail: colloquium(at)ami-pula.hr