Sažetci postera

07.06.2010 u 12:57

Rok za dostavu sažetaka postera je 30. XI 2010.

Sve informacije o dostavi sažetaka postera i o Pravilima za oblikovanje postera možete pronaći na stranici program > posteri