Prijave

Vrste prijava

Puna upisnina: 1314,00 kn (1460,00 kn nakon 31.siječnja 2011.)
Uključeno: upisnina, dokumentacija kolokvija, kava u pauzama, vodstva po Puli i Arheološkom muzeju Istre, Akta kolokvija (poštarina uključena)

Opća upisnina: 584,00 kn (730,00 kn nakon 31.siječnja 2011.)
Uključeno: upisnina, dokumentacija kolokvija, kava u pauzama, vodstva po Puli i Arheološkom muzeju Istre.

Studentska upisnina: 365,00 Kn (511,00 Kn nakon 31.siječnja 2011.)
Uključeno: upisnina, dokumentacija kolokvija, kava u pauzama, vodstva po Puli i Arheološkom muzeju Istre.
Studenti moraju dokazati svoj status da bi postigli studentsku upisninu.

 

* Izlet na kraju kolokvija nije uključen