Rokovi

Naslov i sažetak (do 1000 riječi), moraju biti dostavljeni organizatoru u elektronskom i pisanom obliku do 30. lipnja 2010.