Ciljevi

Glavna tema 12. Međunarodnog kolokvija o rimskoj provincijalnoj umjetnosti „Međunarodni kolokvij Corpus Signorum Imperii Romani / Rimska kamena skulptura”:

 • Datiranje kamenih spomenika i kriteriji za određivanje kronologije.

Ostale teme:

 • Prikazi žene i obitelji
 • Novi nalazi

Ciljevi 12. kolokvija usmjereni su na slijedeća područja:

 • Pružiti svim specijalistima za rimsku umjetnost:
  • Neposredno upoznavanje s glavnom i ostalim temama i mogućnost sudjelovanja u diskusiji.
  • Visoka pedagoška razina upoznavanja problematike za studente i specijalizante.
  • Stvaranje zaključaka na temu datiranja kamenih spomenika i kriterija za određivanje kronologije.
  • Prikupljanje osvrta i razmišljanja na temu prikaza žene i obitelji u rimskoj umjetnosti.
  • Prezentacija novih arheoloških nalaza i znanstvenih rezultata na kratak i informativan način.
  • Pružanje prilike znanstvenicima za razmjenu iskustava u istraživačkim postupcima i planiranje budućih projekata.
 • Objava Akta 12. Međunarodnog kolokvija o rimskoj provincijalnoj umjetnosti koji će poslužiti kao referenca za najuglednija međunarodna sveučilišta i istraživačke centre.
 • Usmjeriti interes za bogatu arheološku baštinu i znanstveni rad u Arheološkom muzeju Istre kroz organizaciju Međunarodnog kolokvija o rimskoj provincijalnoj umjetnosti u kojemu sudjeluju najeminentniji stručnjaci za znanstveno područje od velikog značaja za poznavanje rimske civilizacije.
 • Potaknuti razvoj studija rimske umjetnosti u Puli, Istri i široj geografskoj regiji.
 • Unaprijediti prihvaćanje i poznavanje arheološke baštine i rimske umjetnosti u lokalnom i regionalnom društvenom kontekstu.