Uvod

Međunarodni kolokviji o rimskoj provincijalnoj umjetnosti imaju tradiciju dugu preko dvadeset godina. Održavaju se tradicionalno svake druge godine, uvijek u drugom gradu i drugoj državi. Hrvatska je već jednom bila domaćin osmog međunarodnog kolokvija, održanog u Zagrebu 2003. Kolokviji su usmjereni na diskusiju o pitanjima vezanim uz rimsku skulpturu u kamenu, i uz raznoliku tematiku provincijalnog stvaralaštva: povezanost sadržaja i forme, prenošenje modela, identifikacija regionalnih proizvodnih središta, kriteriji za prepoznavanje prikaza i određenje kronologije...

Iz godine u godinu broj zemalja učesnica se povećava, te je radom kolokvija pokriven veći dio rimskih provincija i obuhvaćeno dvadesetak današnjih država. Predavanja i posteri moraju biti napisani u jednome od službenih jezika kolokvija. Tri osnovna službena jezika međunarodnog kolokvija su francuski, njemački i engleski. Dodatni službeni jezici su talijanski i španjolski. Predavanja se simultano prevode na dva jezika (engleski i francuski). Zbornik znanstvenih radova priopćenih i prodiskutiranih na kolokviju priprema se neposredno po završetku kolokvija i promovira se na narednom kolokviju, za dvije godine. Rad kolokvija obogaćuje se obilascima muzejskih zbirki i arheoloških lokaliteta, stručnim izletima, otvaranjem prigodnih izložbi i promoviranjem znanstvenih publikacija, te drugim društvenim zbivanjima kao što su primanja ili predstave. Koncepcija kolokvija predviđa tri ili četiri dana predavanja, ovisno o broju prijavljenih predavanja, i dva dana stručni izlet. Nastoji se izbjeći istovremeno održavanje dvije ili više sekcija, kako bi se održala jedinstvenost rada i razmjene informacija.

Na sastanku Znanstvenog odbora XI Međunarodnog kolokvija o rimskoj provincijalnoj umjetnosti, održanome 19. svibnja 2009. u Méridi (Španjolska), dogovoreno je da će se idući XII kolokvij održati u svibnju 2011. u Puli, Hrvatska.

Logo XII Međunarodnog kolokvija o rimskoj provincijalnoj umjetnosti možete preuzeti na linku učitavanje loga kolokvija